Det är därför

Vi är experter på äventyrliga, stimulerande och rolig utomhusaktiviteter. Efter att ha producerat lekredskap i nästan två decennier, erbjuder vi ett omfattande utbud av lekställningar, moduler, tillbehör och mer.

Jungle Gym är erkänt som Europas ledande konstruktör av säker lekutrustning utomhus. Våra produkter uppmuntrar barnen att klättra, gunga och åka rutschkana på säkra lekställningar i säkra miljöer.

Jungle Gym katalog erbjuder en mängd olika lekstugor och tillbehör som stimulerar en rad olika fysiska och mentala förmågor. Från taktiska och problemlösnings utmaningar för träning av balans och smidighet, Jungle Gym lekplatser kombinerar rolig lektid med pedagogisk erfarenhet. Barnens lektid förstärks via stimulering av deras fantasi, kreativitet, rörelse, koordination och styrka.

Det primära syftet med Jungle Gym är att konstruera, tillverka och marknadsföra lekutrustning för utomhusaktiviteter som visar ett innovativt förhållningssätt till lektid. Detta innebär producerande av lekställningar som sätter familjens nöje, trygghet och stimulans i förgrunden. Vår expertgrupp av designers arbetar efter en strikt säkerhetspolicy. Vår samlade kunskap och erfarenhet gör att vi kan skapa denna unika samling av Jungle Gym lekställningar som kan leva upp till de individuella behoven hos varje barn.

 

 

 

 

 
Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.