Kontroll och underhåll

För användarsäkerhetens skull måste lekplatsen säkerhets granskas enligt nedan - en gång i början av säsongen och ytterligare två gånger per månad under användningssäsongen. Om underhållskontrollerna inte utförs regelbundet kan lekplatsen välta eller på annat sätt bli farlig.

Träkomponenter

  • Kontrollera flisor och eventuella andra defekter i träets struktur.
  • Underhåll ställningen genom att betsa den utvändigt regel bundet för att förebygga träröta. Använd inte målarfärg som kan göra ytan hal.

Read more »