Säkkerhetsinstruktioner

Jungle Gym®-satserna är speciellt framtagna. Materialet är omsorgsfullt utvecklat med barnens säkerhet för ögonen. Materialet har inga vassa kanter eller delar som sticker fram och det har behandlats för att stå emot väder och vind. Alla delar i satsen uppfyller kraven enligt EN 71-1,-2,-3, -8 & -9 (European Safety Standard) för privat bruk, under förutsättning att lekplatsutrustningen byggs och används enligt instruktionsboken. Följ instruktionsboken och ändra inte på byggkonstruktionerna.

Varningar. Endast för hemmabruk. Endast för användning utomhus. Den maximala användarvikten är 50 kg. Inte lämplig för barn under tre år. Lämplig för barn mellan tre och tio år.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Val av virke

 • Din klätterställnings kvalitet bygger på virkeskvaliteten du köper. Pengarna som du sparar på virke av lägre kvalitet förlorar du snabbt i frustration medan du bygger och resultatet blir en produkt som inte uppfyller förväntningarna lika bra.
 • Gungans toppbjälke ska väljas med extra omsorg. Du kan testa bjälkens hållfasthet genom att lägga den med ändarna på till exempel två backar. Be någon hjälpa dig att hålla balansen och hoppa sedan ca 1 dm upp i luften. Påfrestningen på bjälken blir då ungefär som 200 kg ren vikt. Om bjälken varken knäcks eller spricker, är den lämplig som toppbjälke. Det är normalt att bjälken böjs något. Var försiktig så att ingen skadas.
 • Följande virke är lämpligt för att bygga din lekplats:
  - Virke med en naturlig resistens mot träröta och insektsskador, t.ex. Robinia, tropiskt hårdträ, europeiskt hårdträ, ek, kastanj, röd ceder.
  - Tryckbehandlat virke.
 • Behandla alla sågytor och ändar med utomhus lasyr för att förhindra träröta, även om du använder tryckbehandlat virke.
 • Var extra noggrann med delarna som rör vid marken.
 • Behandla även alla nersänkta hål och hål för repstegar eller klätterrep med lasyr.

Safe play area

 • Placera Playset på en obelagda och stadigt underlag, exempelvis gräs eller ett fast skikt av sand. Bygg inte din lekplats på betong, grus, asfalt jord eller andra hårda ytor.
 • Markytan måste vara jämn. Om du bygger lekplatsen på sluttande mark kan den luta och bli ostadig. Lutningen leder till att alla förbindelser och leder utsätts för högre påfrestningar, vilket så småningom kan leda till att de luckras upp och går sönder.
 • Säker lekyta refererar till en zon som är mer än 200 cm utanför själva lekställningen på alla sidor. Fall på hårda ytor kan leda till svåra skador. Installera marktäckning i den säkra lekzonen. Här följer en lista över marktäckande material som rekommenderas.
Föreslaget material okomprimerat djup
Barkmull 50 cm
Träflisor 50 cm
Fint grus 50 cm
Fin sand 50 cm
Gräs

 • Den säkra lekytan ska vara fri från närmaste byggnad eller hinder, såsom staket, garage, hus, låga grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
 • Placera inte din lekplats i riktning mot trottoarer eller gångar.
 • Eventuella kanter runt marktäcket måste ligga utanför det säkra lekområdet. (t.ex. plankor)

Säker installation

 • Barn bör inte vistas i byggområdet förrän alla verktyg och annat som används vid byggandet är borttagna och lekplatsen är helt monterad med åtdragna och kontrollerade skruvar och bultar.
 • Det krävs minst två personer vid lekplatsbygget för att lyfta och hålla i bjälkar, ställningar och andra tunga tillbehör som ska fästas med bultar eller skruvas fast. Det tar en timme att bygga en gungställning och upp till fyra timmar att bygga ett klättertorn.
 • Kontrollera delarna och gruppera dem systematiskt så att du har dem inom räckhåll. Jämför dem med listan över delar.
 • Använd rätt kläder och säkerhetsutrustning (t.ex. skyddsglasögon, munskydd och handskar) när du sågar, borrar, slipar, betsar eller sätter ihop lekplatsen - framför allt när du arbetar med tryckbehandlat virke.
 • Följ tillverkarens säkerhetsrekommendationer för verktygen och utrustningen du använder.
 • Stå inte på plattformen förrän lekplatsen är komplett ihopsatt; använd stege om du inte når högt nog.
 • Lekplatsen måste förankras säkert för att ställningen inte ska kunna välta eller skaka. Om marken är så lös att pålar lätt kan ryckas upp, behövs cementering. Se till att inga markankare sticker upp ur marken eftersom barn lätt kan snubbla över dem.
 • När du satt ihop lekplatsen, bör du använda en metallsåg för att såga av alla utstickande gängade ändar av bultar och andra fästanordningar. Slipa bort alla vassa kanter med en metallfil.
 • Sandpappra träet för att förebygga flisor. Släta även till alla hörn med sandpapper eller en metallfil till en radie på 3 mm.
 • Sätt inte fast ytterligare föremål, såsom rep, kedjor, tjocka snören eller dylikt, på den här lekplatsen.
 • Kombinera inte produkter från andra tillverkare med Jungle Gym®-produkter. Det kan äventyra säkerheten.
 • Använd bara RopeLocksTM tillsammans med gungkrokar från Jungle Gym®. Använd inte RopeLocksTM för andra syften, till exempel bergsklättring eller att dra tunga laster.
 • Skruvöglan till Swing Hook LS ska skruvas helt in i och dikt mot tvärbjälkens trä. Det är viktigt att Swing Hook öglorna sitter i linje och i korrekt läge. En felaktig montering eller öglor som inte sitter i linje kan gå sönder, dras ut eller på annat sätt förorsaka skador!
 • Avståndet mellan gungtillbehör (t.ex. en gungsits) och marken bör vara minst 35 cm.
 • Avståndet mellan två gungor eller mellan gunga och ställningsram bör vara minst 30 cm.
 • Avståndet mellan Swing Hook öglorna ska vara 45 cm.
 • Avståndet mellan gungtillbehören ska vara 45 cm.
 • Klätterrep och repstegar måste alltid fästas både upptill och nertill eftersom ett fritt hängande rep kan knytas till en snara och barn kan fastna och kvävas.
overview of which acessories are included in the towers.