Kontroll och underhåll
Title: KONTROLL OCH UNDERHÅLL

För användarsäkerhetens skull måste lekplatsen säkerhets granskas enligt nedan - en gång i början av säsongen och ytterligare två gånger per månad under användningssäsongen. Om underhållskontrollerna inte utförs regelbundet kan lekplatsen välta eller på annat sätt bli farlig.

Träkomponenter

 • Kontrollera flisor och eventuella andra defekter i träets struktur.
 • Underhåll ställningen genom att betsa den utvändigt regel bundet för att förebygga träröta. Använd inte målarfärg som kan göra ytan hal.

Monteringsmaterial

 • Kontrollera alla monteringsdelar så att de är ordentligt åtdragna. Varning: Skruvar och bultar som dras åt för hårt krossar träets fibrer och leder till att det spricker.
 • Kontrollera även rost, som kan påverka styrkan hos övriga material, beslag och gungkrokar. Byt ut dem vid behov.
 • Kontrollera markankaren för att försäkra dig om att de är säkrade. Byt ut eller flytta om nödvändigt.

Tillbehör (vid behov)

 • Kontrollera RopeLocks™ så att de sitter rätt på Jungle Gym® gungkrokarna. För att kontrollera RopeLocks HC, hänger du dig med hela din kroppsvikt på varje enskilt gungrep i några sekunder. RopeLocks SC kan kontrolleras genom att man sitter på tillbehöret med hela sin kroppsvikt i några sekunder. Byt ut om nödvändigt. Om det hörs gnissel, kan man fukta RopeLocks HC med vatten. eller vegetabilisk olja så som olivolja.
 • Kontrollera stabiliteten hos gungsitsar och bjälkar och kontrollera att gungrepen inte börjat trasas sönder elller luckras upp i fibrer. För att bättre bedöma repets tillstånd, kan du dra isär det där det är slitet och titta noga om fibrerna är avslitna. Kontrollera babygungans säker hetsbälte. Byt ut det vid behov.
 • Kontrollera rutschbanans fäste mot plattformen så att ingenting sticker upp som till exempel kapuschongsnören kan fastna i vilket kan leda till kvävning.
 • Alla tillbehör kan rengöras med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Svårt nersmutsade rutschbanor kan rengöras med högtryck stvätt. Var försiktig så att du inte skadar rutschbanans ytskikt

Safe play area

 • Kontrollera att det stötdämpande markskiktet inte är alltför komprimerat. Luckra upp det om det behövs. Fyll i eventuella hål, till exempel under gungsitsar.
 • Kontrollera ställningens stabilitet.
 • Kontrollera riskmoment i omgivningen, t ex låga grenar, tvättlinor, lösa material.

Miljöskydd

Trädelar av lekplatser bör aldrig tändas när de kastas. Gör dig av med alla metalldelar på ett säkert sätt. Man får inte bränna tryckbehandlat, betsat eller målat virke själv eftersom det är miljöfarligt. Ta med det till din lokala miljöstation.

SÄKER LEK

Obs:

 • Vuxna måste övervaka leken på plats. Det gäller barn i alla åldrar och vid alla tillfällen.
 • Lär barnen att leka säkert.
 • Klä barnen rätt. Undvik accessoarer och kläder med dragsnören och stora kläder, som kan fastna eller rivas sönder på utrustningen.
 • Sist men inte minst: Använd sunt förnuft för att undvika eventuella faromoment.
 • Jungle Gym®-produkter är avsedda för barn i åldrarna 3-10 år, om inte annat anges.

Säker lek (ill. 1)

1. Utrustningen bör inte lekas på vid våt väderlek eftersom ytorna kan bli hala. Vid frost kan även den mjukaste mark förvandlas till en mycket hård yta. Tillbehör ska tas av och förvaras inomhus när temperaturen underskrider 0° C (32° F).
2. Om lekplatsen eller tillbehören används på något annat sätt än det de är avsedda för, kan det leda till material- eller personskador. Snurra och vrid inte gungor, kedjor, rep eller andra tillbehör. Att snurra dem gör tillbehören mindre hållbara och kan leda till kvävning.
3. Säg till barnen att inte:

 • hoppa ner från gungor som är i rörelse
 • gunga tomma gungsitsar eller andra tomma tillbehör
 • gunga snett
 • hänga upp och ner från någon del av ställningen.
 • ta tag i eller hejda ett annat barn på ett tillbehör som rör sig
 • gå nära, framför, mellan eller bakom tillbehör som rör sig
4. Säg till barnen att sitta mitt på gungorna, med hela sin vikt på sitsarna. Platser bör användas som beräknat av tillverkaren, av ett barn i taget. Ett standardtorn: max 3 barn får leka på ställningen. Maxvikten per barn är 50 kg. Ett standardtorn kombinerat med en gunga: max 5 barn får leka på ställningen. Maxvikten per barn är 50 kg.
5. Man bör inte låta barn klättra eller hänga på själva ställningsramen. Fall kan leda till svåra skador.
6. Lekytan ska vara fri från alla typer av föremål eller hinder.
7. Varje öppen yta på en plattform ökar olycksrisken. Risken kan minskas avsevärt genom att man sätter upp säkerhetsu trustning, såsom handtag, säkerhetsräcken och brädor.
8. Låt inte barnen åka rutschbana på något annat sätt än sittande. Undvik att utsätta rutschbanan för solljus söderifrån. Alla delar kan bli varma när de utsätts för solljus. Kontrollera att lek platsen inte är varm innan du låter barnen leka. Om det behövs, kan ställningen kylas av med vatten. Torka den innan den används. Spruta inte vatten på rutschbanan för att öka lekglädjen. Barnen åker då för fort och det kan leda till skador.

Säker lek

Verktyg som krävs (ill. 2)

1. Måttband
2. Blyertspenna
3. Metallsåg
4. Trä- och metallfilar
5. Elektrisk borrmaskin
6. Hammare

Verktyg som krävs

Standardbultkopplingar (ill. 3)

 • Borra ett ø 10 mm hål i de delar som ska monteras.
 • Driv in den svetsade mutterhylsan i hålet med en hammare. Den utskjutande hylsan på den svetsade muttern ska vara inne i träet.
 • Placera låsbrickan över bultens skaft följd av planbrickan och den undre delen av bultöverfallet. Dra åt bulten i den svetsade muttern för hand innan du använder en 13 mm hylsa i din elektriska skruvdragare för att dra åt bultarna tills låsbrickorna är så hårt komprimerade mellan bulthuvudet och planbrickan att de är helt plana. Stäng bultöverfallets överdel.
 • Om bulten verkar för kort rekommenderar vi att du borrar upp den övre delen av hålet, i den tjockaste delen av träet, med ett ø 22 mm borr till ett djup på 15 mm eller mer så att bulten sjunker ner efter montering. Stryk lasyr i det borrade hålet. Eftersom bulten nu är nersänkt behöver överfallet inte användas.
 • Om bulten verkar för lång, måste den överskjutande biten klippas av. Om det bildas några vassa kanter, använder du en fil.

Standardbultkopplingar

förborrning (ill. 4a + 4b)

För att träet inte ska splittras, bör du alltid förborra innan du skruvar. De här förborrade hålen är 10 mm kortare än skruven.

Träskruv (ill. 4a)

 • Borr ø3mm för träskruv.
 • Det är viktigt att skruvskallen är inte sticker upp ovanför träytan, samt att den ej har några skarpa uppstickande kanter.

förborrning

XL Stealth™ träskruv med rund skalle (ill. 4b)

 • För XL Stealth™ träskruvarna med rund skalle borras ett ø5 mm hål genom båda delarna som ska sättas fast.
 • Placera en planbricka och den undre delen av bultöverfallet på skruvskaftet. Placera skruven i hålet och använd en T40 hylsa och en elektrisk skruvdragare. Stäng bultöverfallet med en övre delen.
Varning: dra inte åt skruvarna och bultarna för hårt!

När man använder hårdträ kan det vara nödvändigt att borra hålen något större beroende på träets densitet.

XL Stealth™ träskruv med rund skalle